எளிய தமிழில் MySQL – பாகம் 2

 

முதல் பதிப்பு  மே 2015

பதிப்புரிமம் © 2015 கணியம்.

 

ஆசிரியர் – து.நித்யா – nithyadurai87@gmail.com

பிழை திருத்தம்: த.சீனிவாசன் – tshrinivasan@gmail.com

வடிவமைப்பு: த.சீனிவாசன்

அட்டைப்படம் – மனோஜ் குமார் – socrates1857@gmail.com

License

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.